Back to the top

Assimilatiebelichting inspectie

In de Nederlandse glastuinbouw worden branden steeds vaker veroorzaakt door assimilatie belichting installaties. De kans op een omvangrijke brand bij kunststof armaturen is extra groot, verzekering maatschappijen streven er naar om dit risico verzekerbaar houden.

Dit betekent meer aandacht voor onderhoud en eventueel tijdige vervanging van de armaturen. Welk onderhoud noodzakelijk is blijkt ná een controlemeting. AB Inspectie Buro realiseert deze controlemeting volgens vooraf bepaalde richtlijnen. De basis voor de controlemeting is de brochure ‘Controle en onderhoud van assimilatiebelichting 2007’. Deze brochure kunt u hier openen of downloaden. In 2014 is een aanvulling gekomen op deze inspectie. Deze brochure kunt u openen en downloaden

Het brandrisico wordt aanzienlijk verkleind als na een controlemeting blijkt dat aan bepaalde grenswaarden wordt voldaan. Minder kans op brand, een prettig idee voor de veilig­heid van u en uw medewerkers. In overleg met uw verzekering maatschappij voorkomt u hiermee een oplopend extra eigen risico bij brand die veroorzaakt wordt door, bijvoorbeeld, de kunststof armaturen.

Neem contact met ons op voor meer info!