Back to the top

Periodieke inspectie

Periodieke inspectie volgens NEN 3140 en NEN-EN 50110

Alhoewel de meeste installateurs voldoende kennis in huis hebben om deze periodieke inspecties zelf uit te voeren wordt dit zelden zelf gedaan omdat de uit te voeren werkzaamheden niet tot de dagelijkse bezigheden horen. Het ontbreken van speciale meetapparatuur, onvoldoende ervaring en de bijkomende “papieren rompslomp” kunnen reden zijn om af te zien van een opdracht.

Het van een opdracht afzienĀ kan voor uw opdrachtgever aanleiding zijn om op zoek te gaan naar een ander bedrijf die in staat is zulke inspecties uit te voeren. Het zal niet de eerste keer zijn dat een opdrachtgever naar aanleiding van een periodieke inspectie overstapt naar een andere installateur.

Als aanvulling op uw eigen dienstverlening kunt u gebruik maken van de doorĀ 
AB inspectie buro aangeboden diensten, met name wanneer uw eigen dienstverlening onvoldoende aansluit aan de wensen van uw opdrachtgever.

Wilt u meer weten overĀ periodieke inspectieĀ neem danĀ contactĀ op met ons.

Neem contact met ons op voor meer info!