Back to the top

NEN 3140 inspectie

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 norm als bindend. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Het lijkt er op dat ook verzekerings maatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.

Voordelen NEN 3140 inspectie

Doordat alles in orde is en de tekeningen compleet zijn kan er beter en sneller onderhoud gepleegd worden aan installaties. Hierdoor zullen minder snel storingen optreden. De veiligheid en levensduur van de installatie zal toenemen.

Klik hier voor en prijs indicatie van een NEN 3140 inspectie voor MKB. Wilt u meer weten over NEN 3140 inspectie neem dan contact op met ons.

Neem contact met ons op voor meer info!