Back to the top

Oplevering

Oplevering inspectie voor nieuwe installaties of uitbreidingen

Met ingang van 2017 is NEN 1010:2015+C2:2016 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit.
Nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of uitbreidingen moeten conform deze norm voor inbedrijfstelling worden geïnspecteerd.

Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd op:
– aanwezigheid van correcte en actuele tekeningen van de installatie. 
– correcte bescherming en afscherming van de installatie. 
– op de juiste wijze geïnstalleerde leidingen, stroomstelsel, beveiliging etc.
– ontwerp en montage door middel van meting en beproeving.

Neem contact met ons op voor meer info!