Back to the top

Oplevering

Oplevering inspectie voor nieuwe installatiesĀ of uitbreidingen

Met ingang van 21 mei 2009 is NEN 1010:2007+C1:2008 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit. Nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of uitbreidingen moeten conform deze norm voor inbedrijfstelling worden geinspecteerd.

TijdensĀ deze inspectie wordt gecontroleerdĀ op:
– aanwezigheid van correcte en actuele tekeningen van de installatie.Ā 
– correcte bescherming en afscherming van de installatie.Ā 
– op de juiste wijze geinstalleerde leidingen, stroomstelsel, beveiliging etc.
– ontwerp en montageĀ door middel van meting en beproeving.

Wilt u meer weten overĀ oplevering inspectieĀ neem danĀ contactĀ op met ons.

Neem contact met ons op voor meer info!