Back to the top

Elektrische thermografie

Elektrische aansluitingen kunnen, met het blote oog niet waarneembare, gebreken hebben. Gebreken kunnen zijn: ingebrande schakelcontacten, losse verbindingen, te hoge stromen. Deze gebreken genereren extra warmte en komen tijdens een thermografische inspectie aan het licht en voorkomt u dat de installatie onnodig in storing valt.

Mechanische thermografie

Een mechanische installatie moet storingvrij functioneren om optimaal te kunnen presteren. Met prventief onderhoud voorkomt u al veel storingen, verlengt u de levensduur en verbetert u dus het rendement van uw installatie. Voorafgaand aan het onderhoud, kunt u met een thermografische inspectie, het onderhoud efficiënter laten plaatsvinden.

Neem contact met ons op voor meer info!