Back to the top

Elektra keuring | Schermdoek

Doel van de keuring is het beperken van het brandrisico in kassen met brandbare doeken.
Dit wordt bereikt door het keuren van de elektrische installaties.
Een defect in de elektrische installatie is een van de belangrijkste brandoorzaken in de glastuinbouw.

Wat wordt er gekeurd

Gekeurd wordt de elektrische installatie (laagspanning) in kassen met brandbare schermdoeken en daaraan grenzende gebouwen.

Vanaf 31-12-2019 wordt vanuit de verzekering een SCIOS Scope 10 inspectie geadviseerd i.p.v. de Elektra keuring | Schermdoek.

Neem contact met ons op voor meer info!