Back to the top

Scope 10

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een NEN 3140 / SCIOS Scope 8 inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 inspectie is ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisico’s bij elektrische installaties als aanvulling op de NEN 3140 / SCIOS Scope 8. Deze inspectiemethodiek (NTA 8220) is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche.

Belangrijk voor Agro bedrijven:
Vanaf 31-12-2019 vervangt de Scope 10 de Elektra keur | Schermdoek.

Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op voor meer info!