Back to the top

Scope 10 | NTA 8220

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een NEN 3140  inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 | NTA 8220 inspectie is ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisico’s bij elektrische installaties als aanvulling op de NEN 3140. Deze inspectiemethodiek (NTA 8220) is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties en de verzekeringsbranche.

Belangrijk voor tuinbouw bedrijven:
Vanaf 31-12-2019 vervangt de NTA 8220 de Elektra keur | Schermdoek.

Neem contact met ons op voor meer info!