Back to the top

Over ons

AB inspectie buro is een jonge onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in het inspecteren van elektrische installaties volgens de normen NEN 1010, NEN 3140 en NEN-EN 50110.

Deze normen worden door de Arbeidsinspectie gehanteerd bij de uitvoering van controles en beoordelingen conform de eisen van de Arbowet. De normen hebben betrekking op de veilige uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden, beheer en onderhoud.

De invoering van deze regelgeving levert grote voordelen en werkt kostenbesparend. Het voorkomen van ongevallen, brandschades en storingen leidt tot een verhoging van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het Stipel certificaat van vakbekwaamheid biedt de zekerheid dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen die door de Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen worden gesteld ten aanzien van vakkundigheid en onafhankelijkheid.

 

Neem contact met ons op voor meer info!