Back to the top

Veilig werken

Veilige werkomstandigheden voor u en uw personeel

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en inspectie door meting en beproeving.

AB inspectie buro is een onafhankelijk inspectie bedrijf zonder een installatie afdeling. Als uit het inspectierapport blijkt dat een installatie niet voldoet aan de veiligheidseisen door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of verkeerd gebruik, dan kan uw installateur ons inspectierapport gebruiken om uw eigen installatie weer veilig en betrouwbaar te maken.

Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact op met ons.

 

Neem contact met ons op voor meer info!