Back to the top

Algemeen

Assimilatiebelichting inspectie

In de Nederlandse glastuinbouw worden branden steeds vaker veroorzaakt door assimilatiebelichtingsarmaturen met kunststof behuizing. De kans op een omvangrijke brand bij kunststof armaturen is groot, verzekering maatschappijen streven er naar om dit risico verzekerbaar houden. Dit betekent meer aandacht voor onderhoud en eventueel tijdige vervanging van de armaturen. Welk onderhoud noodzakelijk is blijkt ná een controlemeting. AB...

Continue reading

Elektra keuring | Schermdoek

Doel van de keuring is het beperken van het brandrisico in kassen met brandbare doeken. Dit wordt bereikt door het keuren van de elektrische installaties. Een defect in de elektrische installatie is een van de belangrijkste brandoorzaken in de glastuinbouw. Wat wordt er gekeurd Gekeurd wordt de elektrische installatie (laagspanning) in kassen met brandbare schermdoeken...

Continue reading

NEN 3140 inspectie

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 norm als bindend. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Het lijkt er op dat ook verzekerings maatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te...

Continue reading

De Agro Elektra Inspectie

Om de kans op brand of letsel door aanraking aanzienlijk te verkleinen, is voor Interpolis en Avéro Achmea clienten de Agro Elektra Inspectie ontwikkeld. Deze Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op agrarische bedrijven. De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand...

Continue reading

About Us

André is a pixel perfect, modern and solid WordPress Themes for small business owners, entrepreneurs, and creatives. It is designed with terrific attention to details, flexibility, and performance.

Recente berichten

Subscription to our newsletter open soon.

© 2017 WolfThemes All rights reserved