Om de kans op brand of letsel door aanraking aanzienlijk te verkleinen, is voor Interpolis en Avéro Achmea clienten de Agro Elektra Inspectie ontwikkeld. Deze Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op agrarische bedrijven. De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen. Deze onderzochte onderdelen worden getoetst aan de normen uit de NEN-1010.

Elk bedrijf moet zijn elektrische installatie regelmatig laten controleren. Dit is bepaald in de eisen van de NEN-3140 en NEN-1010. Een inspectie conform de NEN-normen is veel uitgebreider en kostbaarder dan de Agro Elektra Inspectie. De Agro Elektra Inspectie richt zich alleen op het voorkomen van de grootste risico’s op brand of letsel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.

Wilt u meer weten over Agro Elektra Inspectie neem dan contact op met ons.

Algemeen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *